52 76 22 44

Kære rådgiver, dobbeltjek din dokumentation..

Home / Facadeisolering / Kære rådgiver, dobbeltjek din dokumentation..
Typiske fejl på isolerede systemer
For lidt klæber
Forkert klæbning
Ventilering bag isoleringen
Isolering sidder ikke i forbandt
Isolering er opsat med åbne fuger
Anvendelse af forkert fugemateriale
Mangelfuldt eller forkert type armeringsvæv
Armeringsvævet har ikke nok overlæg
Armeringsvævet er fejlplaceret i grundpudsen
Udstikkende vævstrimler ved sokler
Manglende diagonalarmeing ved facadeåbninger
For tynd grundpuds
Manglende vedhæftning mellem grund- og slutpuds
Forkert primer mellem grund- og slutpuds
Fejlagtig overgang til sokkel profil
Systemkomponenter blandet fra forskellige leverandører

..og hold øje med forløbet!

Teknisk korrekt dokumentation og jævnligt tilsyn er nøglen til et vellykket facadeisoleringsprojekt. Begge kræver et detaljeret kendskab til teknologier og håndværket bag. På nuværende tidspunkt findes der ingen officiele uddannelser i Danmark som kunne give lærlinge de nødvendige kompetencer i dette segment. De udførende entreprenører skal derfor selv sørge for at uddanne sine medarbejdere.

Forkert udført facadeisolering vil typisk begynde at vise svagheder efter et par år. Den rådgivende arkitekt eller ingeniør er typisk dem som bliver kontaktet når problemerne viser sig.

Udbedringer af skader i facadeisoleringssystemer er omkostningstunge og kræver ofte udskiftning af dele eller af hele systemet. Det er derfor afgørende, at projektdokumentationen er korrekt udfærdiget og at man kan dokumentere løbende tilsyn.

Facadeteknik ApS udfører nye så vel som udbedringer af fejl og skader i facadesystemer. Vi har vellykkede projekter bag os for bl.a. Byggeskadefonden og forsikringsselskaber. Vores projektledere er uddannede ingeniører og medarbejdere har alle gennemgået et uddannelsesforløb på Sto Academy.

Står du med et facadeisoleringsprojekt og vil være sikker på, at dokumentationen er teknisk korrekt så er du velkommen til at sende dine tegninger til os og vi kigger på dem ganske uforpligtende. Vi oplever desværre, at der er projekteringsfejl i størstedelen af de projekter vi modtager.

Eksempler på typiske fejl i facadeisoleringssystemer For tynde lag puds


Forkert anbragt armering


Klæbning af isloeringsplader


Krydsfuger


Frostskader deler grund- og slutpuds


Manglende inddækninger af vandrette flader


Manglende afdækning under udførelse


Manglende diagonalarmering


Forkert placeret armering


Revner


Revner ved åbninger


Tagtilslutninger


Tilslutninger til inddækninger


Ujævnheder